Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Πολιτική Απορρήτου

Οποιαδήποτε χρήση προσωπικών δεδομένων του χρήστη πραγματοποιείται από την Εταιρεία γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία (Ν.3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α/28.06.2006) για την «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν.2472/1997). Ο χρήστης παρέχει στην Εταιρεία στοιχεία του  προκειμένου να αγοράσει κάποια προσφορά και επίσης προκειμένου η Εταιρεία να τον ενημερώνει για τις εκάστοτε προσφορές. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της αγοραπωλησίας κάποιας προσφοράς και για την ενημέρωση του χρήστη για τρέχουσες ή μελλοντικές προσφορές. Η Εταιρεία  τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/συνδρομητών για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, και τα διαγράφει μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της σχέσης του χρήστη/συνδρομητή και της Εταιρείας.
Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών που επέλεξε ο χρήστης. Ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται στο Νόμο 2472/1997.
Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα του χρήστη μόνο εφόσον ο τελευταίος:
Α) επιθυμεί να αγοράσει κάποια προσφορά
Β) επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις Προσφορές.
Οι πληροφορίες που ζητάμε από το χρήστη/συνδρομητή της ιστοσελίδας

Προσωπικά δεδομένα:

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το email) μόνο όταν γίνει συνδρομητής και προχωρήσει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για Προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών ή εάν επιλέξει να λαμβάνει τα ενημερωτικά μας email.

Πληροφορίες που αφορούν την εκδήλωση ενδιαφέροντος και ενεργοποίηση Προσφοράς:

Τα απαραίτητα στοιχεία για εκδήλωση ενδιαφέροντος και ενεργοποίηση της εκάστοτε Προσφοράς είναι το ονοματεπώνυμο του χρήστη, η ηλεκτρονική του διεύθυνση, τα στοιχεία παράδοσης και τέλος, μέσα στο online ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον του e-pos, τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας, τα οποία σε καμμία περίπτωση δεν είναι ορατά από την εταιρεία μας. Συνοπτικά, ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται ώστε ο χρήστης/συνδρομητής να συμμετάσχει με απόλυτη επιτυχία στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και να απολαύσει τις προσφορές που αναρτώνται σε αυτήν.

Συναίνεση Χρήστη

Ο χρήστης/συνδρομητής αποδέχεται και συναινεί όπως η Εταιρεία, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της Εταιρείας) από την επίσκεψη του χρήστη/συνδρομητή στο site με σκοπό:

  • την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει η ιστοσελίδα στους χρήστες/συνδρομητές του,
  • την εν γένει ενημέρωση του χρήστη/συνδρομητή,
  • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη/συνδρομητή αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας,
  • την ενημέρωση του χρήστη/συνδρομητή σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ.
  • την τιμολόγησή του από την αγορά κάποιας προσφοράς με αντικείμενο την προμήθεια αντικειμένου ή/και την παροχή υπηρεσίας(ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή marketing news letters, νέων προσφορών, αγγελιών κ.λπ.) ,
  • κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.

Cookies

Η Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies με σκοπό τη διευκόλυνση της λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.. Η χρήση των cookies είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/συνδρομητή, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η παρούσα να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να επιτρέπουν τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του χρήστη/συνδρομητή, και την αναγνώριση χρηστών/συνδρομητών και διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα, και επίσης συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες/συνδρομητές προσωποποιημένες πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.
Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, εδώ.